Varde liv

Historien är full av skapelseberättelser. Varje människa har sin egen. Den sanna bilden har varken religionerna eller vetenskapen. Men under ett stycke tid får vi vara med och vandra på denna planet.