Start

Det behövs inte fler hemsidor på nätet, men det behövs fler kopplingspunkter mellan oss alla som verkligen ser oss som en del av naturen och som vill understödja naturen att utvecklas utan människans förstörelse och egenmäktiga förfarande. Jag tror vi är många som söker finna vår livsuppgift och finna vägen till ett större engagemang.

Låt oss knyta det nätverket. Får du någon tanke på hur denna sida och dess domän skulle kunna förena, engagera och göra skillnad. Hör av dig. Jag är öppen förnytänkande. Kontakt